#primary-menu .menu-icon.fa-camera { color: #f9d724; } #primary-menu .menu-icon.fa-rocket { color: #39a8e3; } #primary-menu .menu-icon.fa-tree { color: #93c525; }

Program

 1. Programul zilnic al grădiniței este structurat astfel:
• 8:00 – 8:30 – sosirea la grădiniță
• 8:30 – 9:00 – mic dejun adaptat nevoilor copiilor;
• 9:00 – 10:00 – activități educative (frontale) urmărindu-se Programa activităților instructiv-educative elaborată de Ministerul Educației Naționale (cunoașterea mediului, limbă și comunicare, matematică, educație plastică, educație muzicală, activități practice, educație pentru societate, educație fizică); activitățile vor fi împărțite pe categorii de vârstă și vor urma un plan de dezvoltare IQ-EQ
• 10:00 – 10:15 – gustare de fructe.
• 10:15 – 12:00 – activități opționale și recreative(cursuri intensive de limbi straine in functie de optiuni, Codul bunelor maniere, arte martiale, dans, laborator de istorie aplicata)
• 12:00 – 13:00 – masa de prânz
• 13:00 – 15:45 – program de somn
• 15:45 – 16:15 – gustare
• 16:15 – 18:30 – activități opționale,  jocuri de interior sau în aer liber; piese de teatru, dezvoltarea comunicării.

Durata unei activități este de 15-20 minute pentru copiii cu vârsta între 3-5 ani și de 30-35 minute la cei între 5-6 ani.

Jocul și activitățile alese se desfășoară pe grupuri mici și îi ajută pe copii să socializeze, în mod progresiv, și să se inițieze în cunoașterea mediului social și cultural căruia îi aparțin, a matematicii, comunicării orale și chiar limbajului scris și citit.

Ne concentrăm atenția spre activități utile, stimulative, în funcție de aptitudinile individuale și de ritmul propriu de invatare.

Programa grădiniței

Activitățile educative desfășurate în cadrul Grădiniței IQ-EST vor urmări Programa activităților instructiv-educative elaborată de Ministerul Educației și vor fi diferențiate pe categorii de vârstă.

Fiecare grupă își desfășoară activitatea sub îndrumarea unei educatoare cu experiență și atestare în domeniul pedagogic.

Activitățile opționale (engleză, balet, pian, gimnastică, șah, etc.) și activitățile recreative (colorat, pictură, modelaj, origami) vor fi susținute de persoane calificate, cu experiență.

Copiii vor beneficia permanent de asistență medicală și psihologică.

Părinții vor fi constant informați despre activitățile desfășurate în cadrul Grădinitei IQ-EST și vor primi, periodic, analiza evoluției copiilor, axată pe 5 repere fundamentale:

 1. integrare în grup;
 2. acumulare de cunostinte;
 3. dezvoltare IQ și EQ;
 4. indicatori fizici (înălțime, greutate);
 5. abilități și competențe individuale/specifice.

Metoda IQ-EST se bazează pe dezvoltarea prin joc a inteligenței abstracte și emoționale a copiilor.

Pentru copii, jocul este drumul natural spre cunoaștere.

Programul grădiniței este flexibil, putând fi adaptat dorințelor și necesităților părinților.

Activități educative (frontale)

 • educarea limbajului
 • educație pentru societate
 • activităti practice
 • activități matematice
 • cunoașterea mediului
 • educație fizică
 • educație muzicală
 • educatie plastică

Activități extra-curriculare

 • vizite la muzee
 • teatru
 • circ
 • vizite la grădina botanică
 • vizite la grădina zoologică
 • ieșiri în parcuri
 • tabere și excursii organizate
 • vizite la diverse unități de producție
 • vara – înot, tenis, plimbări cu bicicleta
 • iarna – patinaj, plimbări cu sania

Activități opționale

 • pictură
 • șah
 • pian
 • sport
 • dezvoltare personală
 • engleză
 • înot
 • karisma
 • actorie

Educarea limbajului

 1. Să audieze cu atenție un text, să rețină ideile și să demonstreze că l-a înțeles;
 2. Să distingă sunetele ce compun cuvintele și să le pronunțe corect;
 3. Să-și îmbogățească vocabularul activ și pasiv pe baza experienței și să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical ;
 4. Să recunoască existența scrisului  oriunde îl întâlnește;
 5. Să recepteze un text care i se citește sau i se povestește, înțelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive și estetice ale acestuia.

Activitate matematică

 1. Să realizeze clasificări de obiecte și ființe;
 2. Să stabilească relații între obiecte și grupuri de obiecte, după diferite criterii, realizând comparații;
 3. Să înțeleagă relațiile spațiale, să plaseze diferite obiecte într-un spațiu dat ori să se plaseze corect el însuși în raport cu un reper dat;
 4. Să recunoască, să denumească, să construiască și să utilizeze forma geometrică;
 5. Să numere de la 1 la 10  recunoscând grupele de obiecte  și cifrele corespunzătoare;
 6. Să efectueze operații de adunare și scădere cu 1-2 unități în limitele 1-10.

Educație pentru societate

 1. Să aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport cu norme prestabilite și cunoscute ;
 2. Să trăiască relații afective cu cei din jur, stări sufletești pozitive, să manifeste prietenie, toleranță ;
 3. Să descrie și să identifice elemente locale specifice țării noastre și zonei în care locuiește.

Cunoașterea mediului

 1. Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (corpul uman, plante, animale, obiecte);
 2. Să recunoască anumite schimbări și transformări din mediul înconjurător;
 3. Să cunoască elemente ale mediului social și cultural;
 4. Să manifeste disponibilitate în a participa la acțiuni de îngrijire și protejare a mediului, aplicând cunoștințele dobândite;
 5. Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătății și protecției omului și naturii.

Educație muzicală

 1. Să diferențieze auditiv timbrul sunetelor din mediul înconjurător și al sunetelor muzicale;
 2. Să exprime prin mișcare starea sufletească creată de muzica audiată;
 3. Să diferențieze auditiv intensitatea sunetelor din mediul înconjurător și a celor muzicale.

Activitate practică

 1. Să efectueze operații simple de lucru cu materiale din natură și sintetice;
 2. Să se raporteze la mediul înconjurător, contribuind la îmbogățirea acestuia prin lucrările personale ;
 3. Să-și formeze deprinderi practice și gospodărești.

Educație artistico-plastică

 1. Să obțină efecte plastice, forme spontane și elaborate prin tehnici specifice picturii ;
 2. Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice ;
 3. Să compună în mod original și personal spațiul plastic;
 4. Să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice.

Educație fizică

 1. Să cunoască și să aplice reguli de igienă a efortului fizic;
 2. Să–și formeze o ținută corporală corectă;
 3. Să perceapă componentele spațio- temporale (ritm, durată, distanță, localizare);
 4. Să fie apt să utilizeze deprinderile însușite în diferite contexte ;
 5. Să manifeste spirit de echipă;
 6. Să se folosească de acțiunile motrice învățate pentru a exprima sentimente, pentru a răspunde la diferiți stimuli.
Ai întrebări? Suntem aici 😁
Sună Mesaj