Pentru anul școlar 2021-2022 mai dispunem de 8 locuri libere la grupa mare și 8 locuri libere la grupa mică la sediul Grădiniței IQ-EST din str. Măriuca, nr 40.

Grădiniță

Obiectivul general urmărit de echipa IQ-EST, este pregătirea copiilor noștri pentru școală, prin formarea competențelor și a atitudinilor specifice vârstei preșcolare.

Acordăm o atenție deosebită dezvoltării cognitive a copilului, dezvoltare ce se află în interdependență cu însușirea cunoștințelor noi, care sunt prevăzute de Curriculumul național. Conform acestuia, ne propunem ca, profilul de formare al absolventului grădiniței IQ-EST să înglobeze următoarele competențe de învățare:

Dezvoltare cognitivă

 • Operarea cu reprezentări matematice elementare în diferite contexte de învăţare
 • Utilizarea de informaţii despre mediul înconjurător și lume, prin observare, manipulare de obiecte și investigarea mediului
 • Manifestarea curiozităţii pentru explorarea mediului natural și social
 • Manifestarea interesului pentru utilizarea tehnologiei, conștientizând modul în care aceasta îmbunătăţeşte şi afectează viaţa

Dezvoltare socio-emoțională

 • Implicarea adecvată în interacţiuni cu adulţi şi cu copii, prin manifestarea de iniţiativă şi aplicarea unor reguli simple de comunicare și relaţionare
 • Conştientizarea schimbărilor care se produc în sine şi în mediu, prin identificarea unor diferenţe şi similarităţi
 • Acceptarea unor responsabilităţi în cadrul diferitelor grupuri de apartenenţă
 • Identificarea elementelor de bază privind identitatea personală
 • Exersarea capacităţii de control al trăirilor emoţionale, pozitive şi negative
 • Recunoaşterea şi împărtăşirea trăirilor/emoţiilor proprii în relaţia cu ceilalţi, în forme diferite

Dezvoltare fizică, a sănătății și igienei personale

 • Participarea în mod regulat la activităţi fizice variate (jocuri de mişcare, alergare, dans, jocuri sportive)
 • Utilizarea motricităţii fine a mâinilor şi degetelor în contexte variate de activitate
 • Utilizarea conştientă a simţurilor în interacţiunea cu mediul
 • Manifestarea autonomă a unor deprinderi de păstrare a sănătăţii și a igienei personale
 • Respectarea regulilor de comportament şi de securitate personală în diferite situaţii

Dezvoltarea limbajului și a comunicării

 • Exersarea capacităţii de pronunţie corectă a sunetelor, cuvintelor
 • Identificarea/recunoașterea unor sunete, litere, cuvinte; punerea în corespondenţă sunet-literă
 • Formularea de mesaje simple în comunicarea cu ceilalţi, cu respectarea unor reguli de bază de exprimare corectă
 • Manifestarea interesului pentru a asculta poveşti sau a povesti, respectând succesiunea evenimentelor
 • Manifestarea interesului pentru cărţi şi pentru citit

Dezvoltarea capacităților și atitudinilor în învățare

 • Manifestarea curiozităţii şi interesului privind schimbările/fenomenele/evenimentele din jur, pentru a experimenta şi învăţa lucruri noi
 • Manifestarea iniţiativei în interacţiuni şi activităţi
 • Demonstrarea capacităţii de concentrare şi persistenţă în realizarea unor activităţi de învăţare
 • Manifestarea creativităţii în jocuri şi activităţi zilnice

De asemenea vă propunem o serie de activități opționale deosebit de atractive pentru copii, care dau un plus de valoare calității educaționale primte de preșcolarii noștri.

Acestea vizează sfera cognitivă (șah, robotică), lingvistică și de dezvoltare a personalității (engleză, logopedie, dezvoltare personal, karisma), artistică (pian, pictură, actorie, balet), sportivă (înot, educație fizică asistată și susținută de trainer)

Ai întrebări? Suntem aici 😁
Sună Mesaj