Pentru anul școlar 2021-2022 mai dispunem de 8 locuri libere la grupa mare și 8 locuri libere la grupa mică la sediul Grădiniței IQ-EST din str. Măriuca, nr 40.

Antepreșcolari

Cunoaștem importanța asigurării unui mediu afectiv, sigur și confortabil pentru copiii de vârstă antepreșcolară, pe care ne bucurăm să îi primim în colectivitate. În cadrul activităților organizate de cele două doamne educatoare, se urmărește în principal dezvoltarea armonioasă a copilului.

Noi ne proiectăm spre îndeplinire următoarele obiective:

  • dezvoltarea fizică, sănătate și igienă personală
  • dezvoltarea socio-emoţională
  • dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii
  • dezvoltarea limbajului, a comunicării verbale și nonverbale
  • capacităţi și atitudini pentru învăţare

Propunem o viziune îmbunătăţită asupra educaţiei pentru acest segment de vârstă, înglobată în conținutul programei, în Metodologia de aplicare a planului de învățământ pentru educația timpurie, în scrisori metodice şi recomandări, în ghiduri și îndrumătoare metodice avizate de minister, constituind un demers complex, ținând cont de practicile reușite în domeniul educaţiei timpurii.

Ai întrebări? Suntem aici 😁
Sună Mesaj