#primary-menu .menu-icon.fa-camera { color: #f9d724; } #primary-menu .menu-icon.fa-rocket { color: #39a8e3; } #primary-menu .menu-icon.fa-tree { color: #93c525; }

Politica de confidențialitate

Cine suntem noi?

Grădinița IQ Est, cu sediul în Strada Măriuca nr. 40, Sector 4 București (”Operatorul de date” sau ”Societatea”) este o entitate juridică de drept român și în sensul legislației privind protecția datelor, suntem „operatorul de date” cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal colectate și prelucrate prin intermediul site-ului nostru https://iq-est.ro/ („Site-ul”).

2. Domeniul de aplicare al Politica de Prelucrare a Datelor

Această Politică de Prelucrare a Datelor conține informații despre ce se întâmplă cu datele cu caracter personal pe care le putem colecta și prelucra în timpul interacțiunii dumneavoastră cu Site-ul. Această de Prelucrare a Datelor și Politica noastră privind modulele cookie se aplică tuturor utilizatorilor care navighează pe Site.

3. Ce date cu caracter personal colectăm și de unde le obținem?

Datele cu caracter personal pe care le colectăm cu privire la utilizatorii Site-ului (”Datele colectate”) sunt următoarele:

Date de bază despre dvs. – nume și prenume

Date de contact – adresa de e-mail și numărul de telefon

Date analitice – colectate în urma vizitelor dvs. pe Site cum ar fi adresă IP, timpii de acces, paginile vizualizate

Alte date – date cu caracter personal pe care utilizatorii le pot introduce în formularul de contact de pe Site în mod voluntar

Datele de bază, Datele de contact și Alte date sunt colectate în mod direct de la utilizatorii care introduc aceste date manual în formularul de contact de pe Site pentru a ne solicita informații suplimentare.

Datele analitice sunt colectate în mod automat în cadrul vizitelor utilizatorilor pe Site. Pentru mai multe detalii despre acestea, vă rugăm să consultați Politica noastră de cookies accesibilă la [link către Politica de cookies].

4. Scopul prelucrării și temeiul legal

4.1 Prelucrăm Datele colectate în următoarele scopuri și având la bază următoarele temeiuri legale:

 

Categorie de date

Scop

Temei legal

Date de bază (nume și prenume)

Pentru a vă răspunde la întrebările și cererile trimise prin formularul de contact de pe Site.

Consimțământul dvs. expirat prin trimiterea formularului de contact

Date de bază (nume și prenume)

 

 

Date de contact (adresa de e-mail și numărul de telefon)

Pentru a vă răspunde la întrebările și cererile trimise prin formularul de contact de pe Site.

Consimțământul dvs. expirat prin trimiterea formularului de contact

Alte date

Pentru a vă răspunde la întrebările și cererile trimise prin formularul de contact de pe Site.

Consimțământul dvs. expirat prin trimiterea formularului de contact

Date analitice

Pentru a monitoriza și analiza tendințele, gradul de utilizare și activitățile asociate serviciilor noastre, astfel încât să putem înțelege care dintre serviciile noastre prezintă un interes semnificativ pentru dvs. și pentru a îmbunătăți designul și conținutul Site-ului.

Interesul legitim al Societății în managementul Site-ului și îmbunătățirea acestuia.

 

 

 

4.2 Precizăm că aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dvs. înainte de retragerea acestuia.

5. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele colectate nu sunt împărtășite de către Societate.

6. Transferuri în afara Spațiului Economic European

Societatea nu transferă Datele colectate în afara Spațiului Economic European.

7. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Societatea păstrează Datele colectate atâta timp cât este necesar pentru a vă furniza informațiile solicitate prin intermediul formularului de contact de pe Site. Pentru mai multe detalii despre durata de stocare a cookie-urilor, vă rugăm să consultați Politica noastră de cookies accesibilă la [link către Politica de cookies].

8. Drepturile persoanelor vizate

8.1 Societatea își dorește să vă asigure că veți beneficia de sprijinul nostru pentru a vă exercita cu bună-credință și în mod rezonabil drepturile care vă sunt recunoscute de către Regulamentul general privind protecția datelor. În acest sens vă informăm că aveți dreptul:

  1. să refuzați prelucrarea Datelor colectate pentru scopuri de marketing direct;
  2. să solicitați de la Societate informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv să primiți o copie a datelor dvs. cu caracter personal pe care Societate le deține;
  • să solicitați corectarea și/sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
  1. să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal sau să vă opuneți prelucrării;
  2. să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (în cazul în care Societatea prelucrează datele dvs. cu caracter personal în baza consimțământului exprimat)ș
  3. să solicitați primirea sau transmiterea către o altă organizație, într-o formă prelucrabilă electronic, a datelor cu caracter personal pe care le-ați furnizat Societății; și
  • să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, adresă de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro atunci când considerați că drepturile dvs. privind protecția datelor sunt încălcate sau dacă ați avut de suferit în urma prelucrării ilegale a datelor dvs. cu caracter personal.

 

8.2 Dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne comunicați acest lucru, contactându-ne la introduceți adresa de e-mail [iqestbucuresti@gmail.com].

9. Ce se întâmplă dacă nu doriți să ne furnizați datele dvs. cu caracter personal?

În măsura în care nu doriți să ne furnizați datele dvs. cu caracter personal, dacă vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale de către Societate sau dacă vă retrageți consimțământul vom respecta această alegere în conformitate cu obligațiile legale. Acest lucru ar putea însemna, însă, că nu putem realiza acțiunile necesare pentru atingerea scopurilor de prelucrare descrise (consultați secțiunea „Scopul prelucrării și temeiul legal” de mai sus).

Sună Mesaj